މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މަދަހަ މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ އަޙްލާއަށް

ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން މި ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަދަހަ މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ރ. އިނގުރައިދޫ ހުޅަނގުގޭ އަޙްލާ އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު ހޯދައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 94 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ވަކިވަކި ބައިވެރިންގެ އިތުރުން ގުރޫޕް މަދަހަތައް ވެސް ހުށަހަޅައިދީފައިވެއެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވިއިރު ދެވަނައަށް ގޮސްފައިވަނީ ފާޠިމަތު އީނާސް ، ހަވޭލީ އެވެ. އަދި ތިންވަނަ އަށް ގޮސްފައިވަނީ ފާޠިމަތު ފަރުޙާނާ ، ބްލޫހެވަންއެވެ. 

މި މުބާރާތް ނިމުމުން ބޭއްވި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައިވަނީ މަދަހަ މުބާރާތުގެ އެކި ވަނަތަކަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ޓްރޮފީއާއި ހަނދާނީ ލިޔުން އަދި ފައިސާގެ އިނާމު ދީފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހަސަން 2 months ago

މަރުޙަބާ! އަހޫ އަށް ވާނެތް!

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ