މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރަސްގެތީމް

ރަސްގެތީމު ޑަބްލިއުޑީސީގެ ބައިއިލެކްޝަން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ބައިއިލެކްޝަން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޙައްވާ ޢަލީ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު އެ ރަށުގައި ބޭއްވި މި އިންތިހާބުގައި ޙައްވާ ޢަލީ އާއި ވާދަކުރީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް މަރްޔަމް ސުހާއެވެ. 

މަރްޔަމް ސުހާއަށް ޖުމުލަ 86 ވޯޓު ލިބުނުއިރު ޙައްވާ ޢަލީ މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރީ 93 ވޯޓު ހޯދައިގެނެވެ.

އެ ރަށުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 703 މީހުން ތިބެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ