މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު

​ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ފައިނަށް ވަޑައިގެންފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެންޕޭންގައި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ފައިނަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މުއިއްޒު ފައިނަށް ވަޑައިގެންނެގުމުން ފައިނުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. 

މުއިއްޒު އަރިހުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރޝިޕްގެ އިސްވެރިން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ފައިނަށް ވަޑައިގެން މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައިވަނީ ފައިނުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ ލަސްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ އޭނާގެ ވެެރިކަމެއްގައި އެކަންކަން ހަލުވި ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެގައެވެ. 

​އޭގެ އިތުރުން ފައިނުން އެދޭ ތަރައްގީގެ ކަންކަންވެސް ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން ރަށުން އެދޭ މޫދަށްއެރޭ ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީ ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ފައިނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަލަށް ޕީޕީއެމްއާއި ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ވަނީ މުއިއްޒު އާއި ހަވާލު ކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

67%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
33%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ