މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު

މިވަގުތު ރ. އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއް މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި ނެތް

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ރ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ވެސް މޮނިޓަރިން އުވާލައިފިއެވެ.

އެންމެފަހުން ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކެއް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ މި ނިމުނު ނޮވެންބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހު މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ، މަޑުއްވަރީ، މީދޫ އަދި އިންނަމާދޫއެވެ. 

އޭގެތެރެއިން މީދޫ މޮނިޓަރިންއިން ނަގާފައިވަނީ މިމަހު 30 ގައެވެ. އަދި މަޑުއްވަރީ އާއި އިންނަމާދޫ މޮނީޓަރިންގއިން ނަގާފައިވަނީ މިއަދެވެ. 

އެހެންކަމުން މިވަގުތު ރ. އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއް މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގައެއް ނެތެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ