މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފެނަކަ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ފަރުމާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފައިނު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެ ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ލޯގޯ ފަރުމާ ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ރަނގަޅު ލޯގޯއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް 5000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލްގެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ލޯގޯ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 15 ޖޫން 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އެވެ. 

ކައުންސިލްތަކުން އެ ކައުންސިލެއްގެ އަމިއްލަ ލޯގޯއެއް ތައާރަފު ކޮށްގެން ބްރޭންޑް ކޮށްގެން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގިނަ ކައުންސިލްތަކުން ދަނީ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ