މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ތޯއިފް

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް 15 އަހަރަށް ފައިނުން ބިން ދޫކުރަނީ

ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރ. ފައިނުން 15 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރަން ނިންމާ އެ ފުރުސަތު ފައިނު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިރުމަތިން 38000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބިމަށް އެދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވަނީ މި މެއި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށެވެ. އަދި ބީލަން ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 28 މެއި 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައެވެ. 

ފައިނު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި ބިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 އަހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ. 

ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ފައިނުގައި މިހާރުވެސް 3 އަހަރަށް ވަނީ ދަނޑުބިންތަކެއް ދޫކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ