މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ސަލަފް

ސަލަފް ރިޙްލާ: ގިނަ އިލްމުވެރިންތަކަކާއެކު މިރޭ ރ. އަތޮޅުގައި ފަށަނީ

ރ. އަތޮޅުގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ، ދީނީ އިޖުތިމާއީ އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތް ’ސަލަފް ރިޙްލާ‘ މިރޭ ފަށާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދައުވަތުގެ މައިދާނުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއާއި ރ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން ރ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ.

15 ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި، އެކި ދާއިރާގެ ފުންނާބު އުސް ބޭފުންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ރިޙްލާ ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިރޭ ރ. އުނގޫފާރުގައެވެ.

އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަލަފްގެ ޙާއްސަ ފޯރަމް ”މަގޭ ދަރިފުޅާ“ އެވެ. މި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެލައްވާނީ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމްގެ އިތުރުން އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ތައުފީޤުއެވެ. މި ފޯރަމް ހުށައަޅުއްވައިދެއްވާނީ އަލީ ރަމީޒްއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިރޭ ރ. މަޑުއްވަރީގައި ޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރުގެ ބޮޑު ދަރުސް ”ދޫ ރައްކާތެރި ކުރުން“ އަދި ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ”ރުޤްޔާ ފޯރަމް“ އެއް އޮންނާނެއެވެ.

ސަލަފްގެ ރިޙްލާގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސްތަކުގެ އިތުރުން، އެކި ކަހަލަ ކުރު ކޭމްޕުތައް އޮންނާނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ