މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު

​މިދިޔަ އަހަރު ފައިނު ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ޝާނީ

މިދިޔަ 2021/2022 ވަނަ އަހަރު ފައިނު ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ރ. ފައިނު ރިދަމް އައިޝަތު ޝާނީ ހޮވިއްޖެއެވެ.

​މިކަން އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ މިރޭ ފައިނު ސްކޫލްގައި ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައެވެ. 

މި ޖަލްސާގައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެކި ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް އިނާމާއި ޓްރޮފީ އަދި ޝީލްޑް ހަވާލު ކޮށްފައެވެ. 

​ޝާނީ ވަނީ އޭނާ ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މޮޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައެވެ. 

ފައިނު ސްކޫލުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ޝާނީ އާއި ގުޅޭ ހާއްސަ ރިޕޯޓެއް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. ސްކޫލުން ވެސް ބުނެފައިވަނީ ޝާނީ އަކީ ތައުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރި ހިތްވަރުގަދަ އަހުލާގު ރަނގަޅު ނަމޫނާ ދަރިވަރެއް ކަމަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ