މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީއު

​އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފައިނު ސްކޫލުން ހޯދައިފި

ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފައިނު ސްކޫލްގެ ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ.

މިރޭ ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ފައިނު ސްކޫލުން ބައްދަލު ކޮށްފައިވަނީ ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޓީމާއެވެ.

މި މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 2 - 0 އިންނެވެ. 

މެޗަށްފަހު އެކި މަގާމުތައް ހޯދި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ޓްރޮފީއާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒު ޓީމްގެ އަލީ ޒާހިރެވެ. މުބާރާތުގެ ފުޓްސަލް ކިންގަަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސްކޫލް ޓީމްގެ ހުސައިން ޒާހިރެވެ. 

މުބާރާތުގެ ޓޮޕް 5:
- ހުސެއިން އާދަމް މަނިކި
- ހުސައިން ޒާހިރު
- އަލީ ޒާހިރު
- އިސްމާއީލް ރަޝީދު
- ހުސައިން އިބްރާހީމް މަނިކު

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ