މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މީގެ ކުރިން ބޭނުންކުރި ފެރީއެއް

ރ. އަތޮޅު އުތުރުފެރީގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައި އޮންނަތާ 5 ދުވަސް

ރ. އަތޮޅުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ހިންގާ އަތޮޅު ފެރީގެ އުނގޫފާރުން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ހާއްސަ ފެރީ ދަތުރުނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

ފައިނު އޮންލައިންއާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ފަރާތަކުން ބުނީ، ފެރީ ދަތުރު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަތުރުތައް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ 5-6 ދުވަސް ވާއިރު އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން ދާކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. 

ރ. އަތޮޅަކީ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ފެރީގެ ހިދުމަތް ގިނަ ބަޔަކު ގަވާއިދުން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ އަތޮޅެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އެކި ބޭނުންތަކުގައި އެނޫން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އަދި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަތޮޅު ފެރީގެ ހިދުމަތް މެދު ނުކެނޑި ލިބުން އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މުހިންމުވެފައެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްލުމަށް ފެރީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ގުޅާލުމުން ވިދާޅުވީ، ދަތުރުތައް މެދުކެނޑިފައިވަނީ ފެރީގެ އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އެ ދޯނި ވަނީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފޮނުވާލެވިފައި ކަމަށެވެ. 

ނަމަވެސް، ދަތުރުތައް ފެށުމަށްޓަކައި އެހެން ދޯންޏެއް ހަމަޖައްސައިގެން މާދަމާއިން ފެށިގެން ދަތުރުތައް ފަށާނެކަމަށް އެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

ރ. އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތުން ދެވަނައަށް އެންމެ މީހުންގިނަ އަތޮޅު ނަމަވެސް، ސަރުކާރުން ހިންގާ ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމް، އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް އަދި ރ. އަތޮޅަށް ތައާރަފު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ލަސްނުވެ ލިބިގެންދިޔުމަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޚަިއުއިއ 6 months ago

ރ ޓ ލ އެއޮތީ ޅ އަށް ގެންގޮއްސަ. މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިދުމަތް ދެވުނު ފަދައެއްނު

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މަރީ 7 months ago

އާރުޓީއެލް އައީމަ އޯކޭވާނޭ. ބީ ޕޭޝެންޓް ބޮރޯސް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ