މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ފައިނުގެ ފުރަތަމަ ޙާފިޒު ޔޫނުސްއަށް ރަތްދޫލައިގެ މަރުހަބާކިޔުން

ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ރަށަށް ފަހުރުވެރި ރީތިނަން ހޯދާދީފައިވާ ރ. ފައިނު ޖަވާހިރުމާގޭ އަލް ޙާފިޒް މުޙައްމަދު ޔޫނުސް ބިން އިބްރާހީމް ޒާހިރަށް ރަތް ދޫލައިގެ މަރުހަބާއެއް ކިޔުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯތައް؛ އިސްމާޢީލް ޝަފީއު