މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަބްދުއަލީ

​އުނގޫފާރުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އުނގޫފާރުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަގުގައެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ އެ މަގުން ސައިކަލެއްގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ޒުވާނެއްގެ ސައިކަލު ކޮންޓްރޯލްނުވެ ގޮސް މަގުބައްތިއެއްގައި ޖެހިގެނެވެ.

އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ ރ. ހުޅުދުއްފާރަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނެކެވެ. އޭނާގެ ބޯފަޅައިގެންގޮސް ފައެއްވެސް ބިނދިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އޭނާއަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ