މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު

މީދޫން ނެގި ފްލޫ ސާމްޕަލެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރ. މީދޫން ނެގި ފުލޫ ސާމްޕަލެއް ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެރަށުން ނެގި ސާމަޕްލެކެވެ. 

މީދޫ ޓައިމްސްއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ، މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި އޮތް ރ. ދުވާފަރުން ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓަކާއެކު މީދޫއަށް ދިޔަ ފަރާތެކެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނި 2 ފަހަރަކު މީދޫ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވެއެވެ. އެންމެ ފަހުންފަހަރު މީދޫ މޮނިޓަރިންގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޮތުމަށްފަހު މޮނިޓަރިން އުވާލީ، ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭރު އެރަށް މޮނިޓަރިންއިން ނަގާފައިވަނީ މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނެގުމަށް އެރަށުން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލެއް 27 ޖުލައި ގައި ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްއާއި ގުޅިގެން އަދި އެރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ