މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަދަދު

"މިނިވަން ފިހި" މުބާރާތުގެ 2 ވަނައަށް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރެއް

މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ދުވަހު ނޫސް "އަދަދު" އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "މިނިވަން ފިހި" ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ދެވަނައަަށް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ހޮވިއްޖެއެވެ.

މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގެ 2 ވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ، ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ގުރޭޑް 12 ގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލު ކުރަމުންދާ ޢަލީ އާނިމްއެވެ.

މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ހޯދާފައިވާތީ އިނާމެއްގެ ގޮތުން އާނިމްއަށް 15000 ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.  
އާނިމްގެ ކުރެހުން - ފޮޓޯ: އަދަދު
އާނިމްގެ މި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ވަނީ މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ. 

މޯލްޑިވިއަން އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (މެކް) އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ވަނަތައް އިއުލާންކުރީ އުނިމާ ގްރޭންޑުގައި ރޭ ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގައެވެ. މި ހަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމްއެވެ. 

"އަދަދު" ން ބުނާގޮތުން، މި މުބާރާތުގެ ބޭނުމަކީ، އުމުރުން 15 އަހަރާއި 30 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާން ކުރެހުންތެރިންނަށް މިނިވަން ދުވަހުގެ ދުރުމީން، ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދި ތާރީހާއި ސަގާފަތުގެ މަންޒަރުތައް ޒުވާނުން ލައްވާ، މި ޖީލަށް ދައްކުވައިދިނުމެވެ. އަދި ހަމައެއާ އެކު، ފަންނުވެރި މަސައްކަތެއްގެ ތެރެއިން ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ލޯބި އާލާކޮށް ދިރުވުމެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ