މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

މީދޫ ކައުންސިލުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އައުޓްސޯސް ކުރަނީ

ރ. މީދޫ ކައުންސިލުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އައުޓްސޯސް ކުރަން ނިންމާ އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ މީހުން ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

މީދޫ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެރަށުގެ ބަނދަރާއި އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް އަލިކުރުމަށް ޖަހާފައިވާ ބަނދަރު ބައްތިތަކާއި މަގާއި ގޯޅިތައް އަލިކުރުމަށް ޖަހާފައި ހުރި މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގެ އައިޓީ ކަންކަމާއި ކަރަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ބަލަހައްޓަން ބޭނުންވާތީވެ އެކަންކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. 

މިކަންކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ދިނުން  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 02 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުކުރި 11:00 ގައެވެ. އަދި ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ކެނޑުން އޮންނާނީ 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުކުރި 11:00 މީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިޢުލާނުގައި ވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ