މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރައީސް ނަޝީދަށް އިންޒާރުދިން މީހާ ރ. މީދޫން ހައްޔަރު ކޮށްފި

މީސްމީޑިއާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އިންޒާރުދިން މީހާ ރ. މީދޫން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެރަށުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ މީދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ނޫނެވެ. 

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ, އެއީ 40 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއާ ބެހޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް ފުލުހުން ނުދެެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ކުރި، ފޭސްބުކް ވީޑިއޯ ޕޯސްޓެއްގައި ރައީސް ނަޝީދަށް އިންޒާރުދީ އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ، "ރައީސް ނަޝީދު ދެން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ ނަމަ ބަދުރު ދުވަހު އަބޫޖަހުލަށް ހެދިގޮތް ހަދާނަން،" ކަމަށެވެ.

އަބޫޖަހުލު ގަތުލު ކޮށްލީ ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ