މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ވިޒިޓް ކިނޮޅަސް ޕޭޖް

ކިނޮޅަސް މޮނީޓަރިންއިން ނަގައިފި

ކިނޮޅަސް މޮނީޓަރިންއިން ނަގައިފިއެވެ.

އެރަށް މޮނީޓަރިންގ އިން ނެގިކަން ދެންމެ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. 

ކިނޮޅަސް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ، މިމަހު 7 ވަނަ ދުވަހު ކިނޮޅަހުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ އިތުރަށް 6 މީހަކު އެރަށުން ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެނެވެ.

އެރަށުން ނެގި ފުލޫ ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވީ މިމަހު 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް އެދުވަހު ކިނޮޅަސް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައެއް ނުވެއެވެ.

މޮނީޓަރިންގ އިން މިއަދު ނެގިއިރު އެރަށުން ޖުމުލަ 8 މީހަކަށް މިބަލި ޖެހިފައިވާކަމަށް އެރަަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ