މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އަލިބެ ވަދައިނުކުމެ އުޅެނިކޮށް މީގެ ކުރިން މަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް - ފޮޓޯ: މާލިކު

ވަދު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު އިނގުރައިދޫ މީހެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަނީ

ވަދު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު އިނގުރައިދޫ މީހެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަަން ފަށައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހާ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތީ އިއްޔެއެވެ. އަދި އެ މީހާގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އޭނާގެ އާއިލާއިން މިއަދުވަނީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލަށް އެކަން އަންގާފައެވެ. 

ގެއްލިގެން އުޅެނީ އެރަށު ސަނީސައިޑް ޢަލީ ގާސިމް (މާވަހަރު އަލިބެ) އެވެ. މި ދޯންޏާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެނގޭ މީހަކު ހުރިނަމަ 7888149، 9921099، 7900236،   7470760 މި އިން ނަންބަރަކާއި ގުޅުމަށް އާއިލާއިން ވަނީ އެދިފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ