މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

ކިނޮޅަހު ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޭރިއަންސް އިން ހޯދައިފި

ރ. ކިނޮޅަހު ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ 21 ވަނަ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޭރިއަންސް އިން ހޯދައިފިއެވެ.

ކިނޮޅަހު ވޮލީ ކޯޓުގައި މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ކޮކޯ އާއި ބޭރިއަންސްއެވެ. މިމެޗް ބޭރިއަންސް އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސީދާ 3 ސެޓުންނެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 6 ކުޅުންތެން:
- ޙަސަން ސަމީހް
- ޙަސަން ޖުނައިދު
- ސަނީހް އާދަމް
- މުޙައްމަދު ޠާހިރު
- އާދަމް ނަސީމް
- މަންސޫރު ހާރޫން

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ:
- ކިނޮޅަހަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ - އާދަމް ނަސީމް
- ރަށުން ބޭރު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ - އިބްރާހީމް ފަޒީލް

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ލިބަރޯއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޙުސައިން ޝަބީލްއެވެ. އަދި ޕްރޮމިސިން ޕްލޭޔަރ އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޝަމްވީލް ޝަމްސާދުއެވެ. 

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މި މެޗްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ދީފައިވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ