މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

އެފްއޭއެމްގެ ލައިސަންސް ލިބޭ ކޯޗިންގ ކޯހެއް ދުވާފަރުގައި ފަށަނީ

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުގެ އިސްނެގުމާއި އެކު ރ. އަތޮޅަށް ހުޅުވައިލައިގެން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) "ޑީ" ލައިސަންސް ކޯރޗިންގ ކޯހެއް ދުވާފަރުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ އޮފީހުން ހާމަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މިކޯސް ކުރިއަށް ދާނީ 19 ޑިސެމްބަރ 2021 އިން 23 ޑިސެމްބަރ 2021 އަށް ދުވާފަރު ދަންޑަހެލު ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

މި ކޯހަކީ އެއްވެސް ފީ އެއް ނުނަގައި މުޅިން ހިލޭ ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯހެއް ކަމަށާއި މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ދެޖިންސުގެ މީހުންނަށް އެފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ. 

މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 02 ޑިސެމްބަރ 2021 ގެ ކުރިން އެއޮފީހަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. 

މެންބަރުގެ އޮފީހުން ބުނީ، ރަށުން ބޭރުން މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެ އޮފީހުގެ ނަމްބަރު 7544111 އާއި ގުޅުމުން ރަޖިސްޓްރީގެ ވުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. 

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް އިންތިޒާމު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ