މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޢިބްރާހީމް ވަސީމް

އުނގޫފާރާއި ފައިނު ކަނބަލުންގެ އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި

އުނގޫފާރު ކަނބަލުންގެ ވޮލީ ޓީމާ ފައިނު ކަނބަލުންގެ ވޮލީ ޓީމް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް މިއަދު ކުޅެފިއެވެ.

ފައިނު ވޮލީ ކޯޓުގައި މިއަދު ކުޅުނު މި މެޗްގެ ފުރަތަމަ ސެޓް ކާމިޔާބު ކުރީ އުނގޫފާރު ޓީމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ފައިނު ޓީމުން ޖެހިގެން އައި ސެޓް ކާމިޔާބު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ދެން ކުޅުނު ދެ ސެޓް ވެސް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކާމިޔާބު ކުރީ އުނގޫފާރު ޓީމުންނެވެ. 

އެހެންކަމުން މި މެޗް އުނގޫފާރު ކާމިޔާބުކުރީ 3 ސެޓް 1 ސެޓުންނެވެ. 

ފައިނު ކަނބަލުންގެ ވޮލީ ޓީމުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދަނީ އެކި ރަށްރަށުގެ ވޮލީ ޓީމުތަކާ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތައް ކުޅެމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ