މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޖަމިއްޔަތުލް އިއްތިޙާދު

ކިނޮޅަހު ޖަމިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް ފެށިގެން ކުރިޔަށް

ރ. ކިނޮޅަހު ޖަމިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް ފޯރިއާއެކު ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަ ދެއެވެ.

މި ފެސްޓިވަލްގައި މި އަހަރު ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތަކާއި ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ. 

ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ބަލާއިރު، ޖުމުލަ 4 ޓީމް ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތުގައި އެއްކޮޅުން ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާ ޓީމް މިހާރުވަނީ ކަށަވަރު ވެފައެވެ. 
މިއަދު ކުޅުނު މެޗްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޖަމިއްޔަތުލް އިއްތިހާދު
ޖަމިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ޖުމުލަ 7 ޕޮއިންޓާއިއެކު އެފްސީ އިންވިސިވަލް މިހާރު ވަނީ ފައިނަލްގެ އެއް ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފައެވެ. 

ފައިނަލްގައި ދެން ވާދަކުރާ ޓީމް ހޮވުމަށް ކުޅޭ ސެމީ ފައިނަލްގެ މެޗް 2 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އެ މެޗްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ، ޝޫޓަރސް ޔުނައިޓެޑް އަދި ކުލަބް ކުރުމަގެވެ. 

ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މިއަދު ވަނީ ކުޅެފައެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ، ޝޫޓިން ސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކޮށް ޓީމް ފްލެމިންގޯއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ