މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އަލިފުށި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު - ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފައިނަލް މެޗް އަލިފުށީގައި ކުޅެން ނިންމައިފި

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާާރާތުގެ ފައިނަަލް މެޗު މާލެއިން ބޭރުން ރ. އަލިފުށީގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އަލިފުށީގައި އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅެވޭނެތޯ ބެލުމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޓީމެއް ވަނީ އެ ރަށަށް ދަތުރުކޮށް އެކަން ބަލާފައެވެ. 

އެ ޓީމުން އަލިފުށި ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެންމެ އިސް މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) އެވެ. މީގެއިތުރުން އެފްއޭއެމުގެ ކޮމްޕެޓިޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން އިސްމާއިލް ރިޔާޒްއާއި ޝާހު އިސްމާއިލް (ސާޔާ) ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އަލިފުށީގައި އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅެން ނިންމާފައިވާކަން އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިމްރާން ވަނީ ފައިނު އޮންލައިންއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. 

މިރަށުގައި އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅެން ނިންމާފައި އޮތީ. އެކަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލަށް ވަނީ އަންގާފައި

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަލިފުށީގައި ސަރުކާރުން ގާއިމްކުރި ޓާފު ދަނޑުގެ މަސައްކަތްތައް މިނިމުނު އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައިވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. 

މިއީ މާލޭން ބޭރުގައި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލް ކުޅޭ ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. ޖުމްލަ 8 ޓީމު ވާދަކުރާ މިފަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ދާނީ ލީގު ބުރުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓު ހޯދާ ދެ ޓީމެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ