މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރައީސް ޔާމީން ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫން: އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ގައްޔޫމް ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުން ބުއްދިވެރި ނޫންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނުގައި ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށް އިސްމާޢީލް ފޭސްބޫކް ގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން ދުވާފަރަށް އެރުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫންކަމަށެވެ. 

އަދި އެހެން ވިދާޅުވި ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ވެސް ފޭސްބޫކްގައި ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. 

އިއްސެ ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ އަނެއްކާވެސް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާ ހިނދު، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބައްޔާއި ދިގު މުއްދަތަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން ގިނަ ދުވާފަރަށް މި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ.  

އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ވެރިކަން، މަޖިލިސް އަދި ކައުންސިލް ހިތަކަށް ދުވާފަރު ރައްޔިތުން ދިން ކަމަށާއި
އޭގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހިންގި މަސްރޫއުތަކަށް ފައިސާ އަދި 2015 އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އުނިކުރި ބިން ހިއްކުމުގެ އަދަދާއިއެކު ދުވާފަރަށް ބަޖެޓް ކުރެވުނީ އެއްމެ 98.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން އެދޭ ޕްރޮޖެކްޓް އުނިކޮށް އެޅީ ބުރި މަގު ތާރު ކަމަަށެވެ. 


އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސާލިހްގެ ސަރުކާރުން މި 3 އަހަރަށް އެކަނިވެސް 247 މިލިއަން ހޭދަކޮށް ދުވާފަރަށް ތަފާތު ދައްކައިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ޒަމާންވީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއޭ ކިޔާގެން ތިޖަހާ ސަކާރާތުގައި ފެންނުހިފާނެކަން ހުދު އެބޭފުޅާއަށް ސާފުވާނެ! އިތުރު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުއާއި ދިވެހިން ހެލިކޮޕްޓަރ ދުއްވުން ފިޔަވާ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގައި އިންޑިއާ ނެތް ރޯލްއެއް މިއަދަކުވެސް ނެތް! މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ޔާމީންނަށް ދައްކަން ވާހަކައެއް ނެތުމުން ރައްޔިތުން ގުނބޯހައްދައި ފިތުނަޔަށް މަގުފަހި ކުރަން ހިންގާ ސަކަރާތްގަނޑެއްމީ!

އިއްސެ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ އެ ރަށުގައި އުޅޭ އެމަނިކުފަނަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން ވަނީ ރަށުތެރޭގައި ފޮތިދަަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އިންޑިޔާ އައުޓް 10 months ago

އިއްސެ އެހެންބުނީމާ ޔާމީން މިއަދު ނުދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ. ލޮލް.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ