މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރައީސް ޔާމީން ރ. މީދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ސިފައިން ބޭރު ކުރުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭންގެ ހަރަކާތަކަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރ. މީދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މީދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖަމާވެފައެވެ.

އެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ތިބީ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގައި ބޭނުން ކުރާ ރަތް ކުލައިގެ ޓީޝާޓް ލައިގެންނެވެ.
ރައީސް ޔާމީނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ނުކުމެފައި --
މީދޫގައި ރައީސް ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވާ ހާއްސަ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާނެއެވެ. އަދި އެ ރައްޔިތުންނާއި މުހާތަބު ކުރައްވާ އެމަނިކުފާނު ވާހަކަ ދައްކެވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފާހަގަ ކޮށްލެވޭގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން "އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތް ވަނީ އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ މީގެ ކުރިން މި އަތޮޅުން ދުވާފަރުގައި ވެސް އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައެވެ. 

ނަމަވެސް "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން އަންނަނީ ނުރުހުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެ ކެމްޕޭންގެ ސަބަބުން ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން ހީނަރުވާނެ ކަމަށް އެޕާޓީން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ