މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ރ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދުވާފަރު ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ރ. އަތޮޅު ރައުންޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިނގުރައިދޫ ބަލިކުރުމަށްފަހު މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ދުވާފަރު ހޯދައިފިއެވެ.

އަތޮޅު ރައުންޑުގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ދުވާފަރު މިރޭ ބައްދަލު ކުރީ އިނގުރައިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމާއެވެ. މި މެޗް ދުވާފަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 3 – 2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ދުވާފަރު ޓީމުން ގޯލްތައް ޖަހާފައިވަނީ، އާދަމް އިލްޔާސް، މުޙައްމަދު އިޝާމް އަދި އިސްމާޢީލް އަޙްމަދެވެ. އަދި އިނގުރައިދޫ ޓީމުން ޖެހި 2 ގޯލް ޖަހައިދީފައިވަނީ އެ ޓީމްގެ އައިހަމްއެވެ.

މިރޭގެ މެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކީ ދުވާފަރު ޓީމްގެ ގޯލް ކީޕަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމެވެ.

ދުވާފަރު އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި މިވަނީ މި މުބާރާތުގައި ކުރިޔަށް 1 މެޗް އޮއްވައެވެ. އިނގުރައިދޫއާއި އިންނަމާދޫ ބައްދަލުކުރާ އެ މެޗުގެ ކުރިން، ދުވާފަރު 2 މެޗުން މޮޅުވުމާއި ގުޅިގެން، އިތުރު ޓީމަކަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އަތޮޅު ރައުންޑުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ދުވާފަރުންވަނީ މި މުބާރާތުގައި އަލަށް މިފަހަރު ބައިވެރިވި އިންނަމާދޫ ޓީމް ބަލިކޮށްފައެވެ.

ޖުމުލަ 91 ރަށަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ރ. އަތޮޅުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ، ދުވާފަރު، އިންނަމާދޫ އަދި އިނގުރައިދޫއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ބީޗްއާރޓްސް 3 months ago

ސާބަސް ދުވާފަރު ޓީމް ...

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ