މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އެޑިޝަން

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން މަދަހަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން މަދަހަ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި މުބާރާތަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ އަދި އަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިޖައްސާ، މަދަހަ ކިޔުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ބާއްވަން ނިންމި މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ. 

ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 31 މާރޗް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. 

މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޭޕްރީލް 14 ގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ