މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ; ފޭސްބުކް

އިންނަމާދޫ ބަޔަކު 243 ކިލޯގެ މަސްހިބަރެއް ބާނައިފި

ރ. އިންނަމާދޫން މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ގުރޫޕަކުން 243 ކިލޯގެ މަސް ހިބަރެއް ބާނައިފިއެވެ.

އިންނަމާދޫން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ، މި ހިބަރު ބާނާފައިވަނީ އިއްޔެ ކަމަށާއި މަސްހިބަރުގެ ބަރުދަނުގައި 243 ކިލޯ ހުރިކަމަށެވެ. 

އޭނާ ބުނީ، މިއީ އިންނަމާދޫގެ ތާރީހުގައިވެސް އެ ރަށު ބަޔަކު ބޭނި އެންމެ ބޮޑު މަސްހިބަރު ކަމަށެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އަތޮޅުތެރޭން ބާނާ ބޮޑެތި މަސްހިބަރުގައި ވެސް ހުންނަނީ، އެންމެ ބަރުވެގެން 150 އެއްހާ ކިލޯ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. 

މި ހިބަރު ބޭނުމުގައި އުޅުނު މީހަކު "ފައިނު އޮންލައިން" އަށް ބުނީ، އެ ހިބަރު ބާނަން 4 ގަޑިއިރު ހޭދަވި ކަމަށެެވެ. 

ރާއްޖެއަށް މިފަހުން ބޭނި އެންމެ ބޮޑެތި ހިބަރުގެ ބަރުދަން އުޅެނީ، 200 އާއި 248 އާއި ދެމެދުގައެވެ. އެގޮތުން، 2019 ވަނަ އަހަރު ކުޑަހުވަދޫ މަސްވެރިންތަކެއް 216 ކިލޯގެ މަސްހިބަރެއް ބާނާފައިވާއިރު، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 248 ކިލޯގެ މަސްހިބަރެއް މާފުށި ބަޔަކު ބާނާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ހިބަރުތަކަކީ، ކަންނެލި މަސްވެރިކަން ކުރާ ބޮޑެތި އުޅަނދުތަކުން ރާއްޖެ އޮބާ ހިސާބުން ބާނާފައިވާ ހިބަރުތަކެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 

ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް ބޭނި އެންމެ ބޮޑު މަސްހިބަރުގެ ބަރުދަން 750 ކިލޯއަށް އަރައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހިބަރު 1 month ago

އިންނަމާދޫ މީހުން އަބަދުވެސް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ