މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އެލްޖީއޭ

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން އެލްޖީއޭގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން އެލްޖީއޭގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގައި މިއަދު އޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސާއި ކައުންސިލް މެންބަރުން އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ހާއްސަކޮށް އިނގުރައިދޫން ބިން ދޫކުރުމުގައި ލޭންޑްޔޫސްޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ނުނިމި އޮތުމުން އެކަމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް އެލްޖީއޭއާއި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ އަފްޝަން ލަތީފްވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ބައްދަލުވުމަށްފަހު އަފްޝަން ވިދާޅުވީ، އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރި ކަންކަމުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
100%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ