މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އިނގުިރައިދޫގައި އީދު ފާހަގަކުރަނީ

މިފަހަރުވެސް އިނގުރައިދޫގައި ފޯރިގަދަކޮށް ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރަނީ

މި އަހަރުގެ އަލްހާ އީދު ވެސް ރ. އިނގުރައިދޫގައި ފޯރިގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެރަށުން ބުނެފިއެވެ.

އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކުން "ފައިނު އޮންލައިން" އަށް ބުނީ، އިނގުރައިދޫއަކީ ކުރީއްސުރެވެސް އީދު ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާ ރަށެއްކަމަށާއި މި އަހަރު ވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން، އީދުގެ ދުވަސްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ރާވާލާފައިވާ ގޮތަށްބަލާއިރު، އީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް އީދު ނަމާދު ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ކުރުމާއިއެކު އީދު ސައިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެ އިތުރުން މަންޑި ކުޅުމާއި ގޮނުލުން، އަދި ސަގާފީ ކުޅިވަރު ހިމެނޭ ހަރަކާތަކާއި ސަގާފީ އައިޓަމްތަކަށް ހާއްސަ ސްޓޭޖް ޝޯއެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ކޯޑީގެ ކުޅިވަރުތަކާއި މާލީގެ ކުޅިވަރުތައް އަދި ބޮޑުމަސް ކުޅުމާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ އިތުރުން ފެންކުޅިއާއި ސްޓޭޖް ޝޯތައް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 

މިކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތަކުން ބުނީ، މިފަހަރުގެ ކުޅިވަރުތައް ވެސް ބަލާލުމަށް އެރަށަށް އައުމަށް ދައުވަތު އަރުވާކަމަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

50%
އުފާވި
50%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ނައީމު 1 month ago

އިނގުރައިދޫގަ ޢީދުގައި ނޯންނާނެ މާބޮޑުކަމެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަލީ 1 month ago

ދާންވީ ދޯ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ