މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

‎މީދޫ ކައުންސިލާ ޖޯލި ގުޅިގެން ގްލޯބަލް ވެލްނަސް ޑޭ ފާހަގަ ކުރަނީ

މީދޫ ކައުންސިލާ ރ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ޖޯލި މޯލްޑިވްސް އަދި ޖޯލި ބީން ގުޅިގެން ގްލޯބަލް ވެލްނަސް ޑޭ 2022 މީދޫ ގައި ފާހަގަ ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މީދޫ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ މި އިވެންޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެ ރަށުގައި ހުންނަ ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ.

ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މާދަމާ މި ދުވަހަށް ހާއްސަ ދުވުމަކާ، ޑޮކްޓަރުންގެ ހާއްސަ ޓީމަކުން ނަގާ ސެޝަނަކާ އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ހަވީރެއްވެސް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިނެއެވެ.

މި ހަރަކާތަކީ މީދޫގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި މި ހަރަކާތުގައި އާންމު ޑޮކްޓަރުންގެ އިތުރުން ނިއުޓަރިޝުންނާއި އަޔުރވެދިކް ޑަކްޓަރުން، ހަރބަލް ޑަކްޓަރުން އަދި ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ވެސް މީދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ގުލޯބަލް ވެލްނަސް ޑޭ އަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޖޫން 11 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ