މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަޝްފާގު

އަޝްފާޤްގެ ރަން ބޫޓެއް އެމްޕީ އިއްސެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޢަލީ އަޝްފާޤްގެ ރަންބޫޓް އެވޯޑެއް، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަށް އަރުވައިފިއެވެ.

ދުވާފަރުގައި އެމްޕީ އިސްމާއީލް ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށި އަނަދު ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ޝަރަފްވެރިއެއްގެ ގޮތަށް އެރަށަށް ގޮސްހުރެ އަޝްފާގު ވަނީ، އޭނާއަށް އެކި މުބާރާތްތަކުން ލިބުނު ރަން ބޫޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބޫޓެއް އިސްމާއީލްއަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. 

ބޫޓް ހަދިޔާ ކުރުމަށްފަހު އަޝްފާޤް ބުނީ، އެ އެވޯޑު އިސްމާޢީލަށް ދޭން ނިންމީ، އިސްމާޢީލް ކުޅިވަރަށް ކޮށްދޭ ހިދުމަތަށާއި، ދުވާފަރުގެ ޒުވާނުންނާއި މުޖުތަމައުއަށް ކޮށްދެމުންދާ ގިނަގުނަ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުޒަވަން ކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށެވެ. 

އަޝްފާގު ފޭސްބޫކްގައި ކުރި މި ޕޯސްޓްގައިވަނީ ދުވާފަރަށް ދިޔުމުން އިސްމާޢީލާއި އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ފުރިހަމަ މެހުމާންދާރީއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ