މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އުނގޫފާރު.ކޮމް

ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖޯލި މޯލްޑިވްސްއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ރޭ އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖޯލި މޯލްޑިވްސްއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ ޖޯލި ރިސޯޓްގެ ވޯޓާ ވިލާތަކަށް އަރަންއިންނަ މައި ފާލަމަށެވެ. އެ ފާލަން އެއްކޮށްހެން ވަނީ އަޑިއަށް ގޮސްފައެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ރޭ ވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން ރޭ 8:45 އިން ދަންވަރު 2:45 އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، 45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. އަދި ބާރަށް ގުގުރާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ