މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މީދޫ ކައުންސިލް

މީދޫ ކައުންސިލަރުންގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ދެ މީހަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް

ރ. މީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި އެ ރަށުގެ ދެ ރައްޔިތަކު އުމްރާއަށް ފޮނުވުމަށް ވީ ވައުދާ އެއްގޮތަށް މި އަހަރު އުމްރާއަށް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ގުރުއަތު ނަގައިފިއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެ ރަށުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރި 5 މެންބަރުން ވަނީ، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި އެ ރަށުގެ ދެ ރައްޔިތަކު އުމްރާއަށް ފޮނުވާނެކަމަށް ވައުދު ވެފައެވެ. އެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް އުމްރާ ދަތުރު ދިނުމަށްޓަކައި، އެކަމަށް އެދި ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާލިއެވެ. 

އެ ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން މީހަކު ހޮވުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ އުމްރާ ދަތުރު ލިބިފައިވަނީ، އެރަށު އިރުދޭމާގޭ އިބްރާހީމް ރަމީޒް އަދި އެވަރބްލޫ ޢަބްދުލް ވާޙިދަށެވެ. 

ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ، ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު 2 މީހުން އުމްރާއަށް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

67%
އުފާވި
33%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ