މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

ވިއްސާރައިގައި އަލިފުށީގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ފެންވަދެ ގެއްލުންތަކެއް

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ރ. އަލިފުށީގެ ގޭބިސީތަކަށް ވެސް ފެންވަދެ އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ރަަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ގޭބިސީއަކަށާއި ކެފޭއަކަށް ވަނީ ފެންވަދެ އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ވެފައެވެ.

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެން ބޮޑުވެފައެވެ. 

މެޓް އޮފީހުން އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، އިއްޔެ އެންމެ ގިނައިން ވާރޭވެހުނީ އަލިފުއްޓަށެވެ. އެ ރަށަށް އިއްޔެ 157 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭވެހުނު ކަމަށް މެޓުން ބުންޏެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ