މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ:އެމްޓީސީސީ

އަލިފުށި އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރ. އަލިފުށީ ބިން ހިއްކުމާއި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެރަށުގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު، މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިންއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް އާއި އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އާދަމް އިމްރާންގެ އިތުރުން އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުން އެމްޓީސީސީއިން ބުނީ، އަލުފުށީ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދާނީ އެރަށުގެ ބިން ހިއްކާ ނިމުމުން ކަމަށެވެ. 

އެރަށުގައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމާއި، ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 50.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމާއި، 2871 މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓު ޖެހުމާއި، 480 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ގްރޮއިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 665 މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި ފެންސެއް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ރަންވޭ އަކާއި، އޭޕްރަންއަކާއި، ޓެކްސީވޭއަކާއި، ފަޔާ ޕެޑުގެ އިތުރުން މަގު ހެދުމަށް މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އަދި އެއާފޯލްޑް ލައިޓިން ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމާއި، ނެތު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި، އަލިފާން ނިއްވާ އިކުއިޕްމަންޓު ހަރުކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

އަލިފުށީ ބިން ހިއްކުމާއި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއަކީ، 451.61 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުއެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ