މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު

ކިނޮޅަސް ކައުންސިލާ ފައިނު ފެނަކަ މުވައްޒަފުން އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗެއް ކުޅެފި

އެކުވެރިކަން އާލާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓީމަކާ ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗް މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ.

ކިނޮޅަހު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗް 8 – 6 އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ފައިނު ފެނަކަ ޓީމުންނެވެ. މި މެޗްގައި ފައިނު ޓީމުން ގޯލްތައް ޖަހާފައިވަނީ، ޝަފީއު 4، އަޝްރަފް 2 އާދަމް ސައީދު 1 އަދި ޢަލީ އަޙްމަދު 1 ގޯލެވެ. 

މިއީ މި ދެ މުއައްސަސާގެ މުވައްޒަފުން އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗެއް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޝަމްހާން 1 month ago

ކިނޮޅަހާ ފައިނާއި ފައިނުގަކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ގެ ހަބަރެއް ނުލައި

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ނަޖާޙް 2 months ago

ކިނޮޅަހު ފެނަކަ ޓީމުގެ ފޮޓޯއެއްވެސް ވައްޓާލިނަމަ ވ.ފުރިހަމަވީސް އަނގޭ...

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ