މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ދެން

އުނގޫފާރު ސައިފް ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކުރި އިންޓަރ ރިސޯޓް ވޮލީ މުބާރާތް ފަށައިފި

ރ. އުނގޫފާރު ސައިފް ޖަމްއިއްޔާއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ރ. އަދި ނ. އަތޮޅަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސައިފް އިންޓަރ ރިސޯޓް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ފޯރިއާއެކު ފަށައިފިއެވެ.

އުނގުފާރު ޔޫތު ސެންޓަރުގެ އައުޓް ޑޯ ވޮލީ ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހުސައިން ނާޞިފްއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އުނގޫފާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ސައިފް ޖަމިއްޔާގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ޖުމްލަ 4 ޓީމަކުން ވާދަކުރާ މިމުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ނ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ސިޔާމް ވޯލްޑް ރިސޯޓާއި ރ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ޖޯލި މޯލްޑިވްސްއެވެ.  މި މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖޯލިޓީމުގެ މައްޗަށް ސީދާ ތިން ސެޓުން ސިޔާމް ވޯލްޑް ރިސޯޓުން ވަނީ ކުރި ހޯދާފައެވެ.

މުބާރާރާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސައިފް ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ މިފަދަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ދަނޑުތަކުން ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމާއި ރިސޯޓްތަކުގައި އުޅޭ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅަދާނަކަމުން ރަށުގެ ކުޅިވަރުތަކަށް ދިރުން ގެނެސްދިނުމަށް ކަަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

33%
އުފާވި
33%
ދެރަވި
33%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ