މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަތޮޅު ކައުންސިލް

ރ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ރ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކުރި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ، މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި ކައުންސިލްތަކުގައި ފައިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެލްޖީއޭއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވިޔަ މޮޑިއުލްއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ރ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ އިތުރުން ފައިސާއާއި ބެހޭ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ އެލްޖީއޭގެ ބޭފުޅުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ