މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޢަލީ - އުނގޫފާރު

އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޕާކިސްތާނަށް ތިރީސްނުވަ ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!

މިފަހުން ޕާކިސްތާނަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ރ. އުނގޫފާރުގައި މިއަދު ހިންގި ފަންޑްރައިޒިންއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދައިފިއެވެ.

އުނގޫފާރު ކައުންސިލާއި އުނގޫފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްދިޔަ މި ހަރަކާތަށް ވަނީ ޖުމްލަ 39،237 ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ. 

މިމިއަދު ހަރަކާތުގައި ފަންޑުފޮށި ބަހައްޓާފައިވަނީ، މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 18:00 އަށް އެރަށު ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާގައެވެ. 

ޕާކިސްތާނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ދަނީ ފަންޑުރައިޒިންތައް ހިންގަމުންނެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތައް ގުޅިގެން މިއަދުވަނީ މިކަމަށް ހާއްސަ ޓެލެތޯންއެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ