މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރޭން

ދުވާފަރުގައި ބޭއްވި ކޯޗިންގ ކޯސް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ރ، ދުވާފަރު އަނަދު ޖަމިއްޔާއާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޭއެފްސީ ކޯޗިން ސީ ލައިސަންސް ކޯސް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 21 އިން ފެށިގެން ރޭގެ ނިޔަލަށް ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޭއެފްސީ ސީ ލައިސަންސް ކޯހުގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ އިތުރުން ރ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްތަކުން ދެ ޖިންސުގެ 18 މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކޯހުގައި ކޯޗް ޝާޒްގެ އިތުރުން އިންސްޓްރަކްޓަރަަކަށް ބައިވެރިވީ، ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ހެޑް ކޯޗު އަލީ ނިސްތާރު މުހައްމަދުއެވެ.

ޝާޒް ބުނީ އޭއެފްސީ ސީ ލައިންސް ކޯސް ރަށްރަށުގައި ހިންގާ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ އެފްއޭއެމުން މިހާރު، އަތޮޅު ތެރޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޑިވެލޮޕްކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

އަދި ރަށްރަށުގައި ކޯޗިން ކޯސް ހިންގުމުގެ މި ކަމަކީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ ވަރަށް ބޮޑު ވިސްނުންފުޅަކާ އެއްކޮށް އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި، ފުޓްބޯޅައިގެ ފެންވަރު ވެސް ރަނގަޅުކުރަން އެފްއޭއެމް ކޯޗާސް އެޑިއުކޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމެއް ކަން ޝާޒް ފާހަގަކުރިއެވެ.

ޝާޒް ބުނީ ރަށްރަށުގައި ކޯސް ހިންގިއިރު، މީގެ ކުރިން ފެނިފައިވާ ކަންތައްތައްތަކުގެ އިތުރުން ދުވާފަރުގައި އިތުރު ކަންކަން ވެސް ތަޖުރިބާކުރަން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަަމަށެވެ.

ކޯހުގެ އިންތިޒާމްތަކާއި ދެން ހުރި ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ގޮތް ފުރިހަމަކަން ފާހަގަކޮށް، ކޯޗު ނިސްތާރު ވަނީ އަނަދު ޖަމިއްޔާ އަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. އަދި އަނަދު ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އަދި ދުވާފަރު ދާއިރާ މެމްބަރު، އިސްމާއިލް އަހުމަދު، އެ ދާއިރާގައި ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރިއެވެ

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ