މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ތޯއިފް

ފައިނު މުއައްސަސާތަކުން ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފައިނުގައިހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ފައިނު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ފައިނު ސްކޫލް، ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒު އަދި ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. 

މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުޅޭ މި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 3 ޓީމެއް ބައިވެރިވެއެވެ. އެއީ، ފައިނު ކައުންސިލް، ފައިނު ސްކޫލް އަދި ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެޓީމެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ