މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު

ފައިނު ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް ޓްރޭނިން ކޭމްޕް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ރ. ފައިނު ކައުންސިލުން ފައިނު ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް ޓްރޭނިންގ ކޭމްޕް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

އިއްޔެފެށި މި ކޭމްޕްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ޒުވާނުންގެ ސެޝަންތަކުގެ އިތުރުން ފައިނު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންވެސް ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ފައިނު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

މި ކޭމްޕް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެނީ މިކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅަކު ގެނެސްގެނެވެ. 

15 ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކޭމްޕްގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ފުޓްސަލް މޮޅަށްކުޅޭ ޒުވާނުންތަކެއް ފައިނުގައި އުފެއްދުންކަމަށް ފައިނު ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ