މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޒިޔާދު

ފައިނު ކައުންސިލް ވާރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފައިނު ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ "ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް" ގައި ޓީމްތައް ބައިވެރިވާން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މި ހިނގާ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި ކަމަށެވެ. 

ނަމަވެސް، މުބާރާތް ފަށަން ނިންމާފައިވަނީ 20 ޖަނަވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަކީ ޑަވް އެވެ. ޑަވް އެ މެޗް ކާމިޔާބު ކުރީ 1 – 0 އިން ކާނިވާސް ބަލިކޮށްގެނެވެ. 

މި މުބާރާތަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ފައިނު ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށި މުބާރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ