މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު

މީދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ރ. މީދޫގައި ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމާފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

މީދޫގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަކީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ވައުދެކެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް އިއުލާނު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން އެކިފަހަރުމަތިން އެކި ތާރީހު ދިނެވެ. 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މި މަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 16 ފެބްރުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ބިޑު ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. 

މީދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ފަށާނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކުރިން މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް، އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ އެކަމަށް އަމަލީ ސިފައެއް ނުގެނެވިއެވެ. 

އަދި މިފަހުން އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕެއިންގައި މިހާރު ކުރެހުން ނިމި ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައިކަމަށް ރައީސް ވަނީ މީދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީދޫގައި އަޅަނީ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ