މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު

އުނގޫފާރުގެ ސަޕޯޓް ސްޓަރފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

ރ. އުނގޫފާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސަޕޯޓް ސްޓަރފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި އެ ރަށުގައި ހުންނަ އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި މި ހަލްފާގައި އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައިވަނީ ދެ ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެނެވެ. އެގޮތުން، 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނާއި އެއަށްވުރެ މަދުން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިވަކީން ފިލާ ދީފައިވެއެވެ. 
ހަފްލާގައި ހަނދާނީ ފިލާ އެރުވި ބައިވެރިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
މި ހަފްލާގައި އެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތް ދައްކައިދޭ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ވެސް ވަނީ ދައްކާފައެވެ. 

އުނގޫފާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިސްވެރިންވެސް ބައިވެރިވި މި ހަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ދިގަލި ރިސޯޓުގެ މެނޭޖަރު ޙަސަން ސައީދެވެ. މި ހަފްލާގައި ނޯތު ޕޮލިސް ރީޖަން ކޮމާންޑަރ ޗީފް ސްޕްރިންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މޫސާ ޢަލީ ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ