މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

​އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އިނގުރައިދޫގައި ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި އެ ރަށު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އެކި ދުވަސްމަތިން އެކި ހަރަކާތްތައް ރާވާފައިވާއިރު މިއަދު ވެސް ވަނީ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

އެގޮތުން ހަވީރީ ކުޅިވަރުގެ ނަމުގައި މިއަދު ވަނީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ތަފާތު އެކި ރޭސްތައް ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް އޮންނައިރު 3 ވަނަ ދުވަހު ކުއިޒް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ވަނީ ރާވާފައެވެ.

އަދި 4 ވަނަ ދުވަހު ކަނބަލުންގެ ދުވުން ބާއްވާއިރު މިމަހު 8 ވަނަ ދުވަހު ކަނބަލުންގެ ރަސްމީ ހަފްލާގެ ނަމުގައި ހަފްލާއެއް ބާއްވަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ކަނބަލުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި އެ ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަނބަލުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ