މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ޙަސްނާ

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުން ހަސްނާއަށް ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބީއެއް

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތުން ރ. ފައިނު މަލަސް، ހަސްނާ ބިންތު އިސްމާޢީލް ސިޔާމް ފައިނަށް ފަހުރުވެރި ވަނައެއް ހޯދައިދީފިއެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުމަށް މިއަދު ވަނީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ. އެ ޖަލްސާގައި މުބާރާތުން އެކި ވަނަތަކަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް އިނާމާއި ޓްރޮފީ ހަވާލު ކޮށްފައިވާއިރު، ހަސްނާ ހޮވިފައިވަނީ، އޭނާ ބައިވެރިވި ކީ ސްޓޭޖް 2 ގެ ނުބަލާ ކިޔުމުގެ ގޮފިން އެއްވަނަ ދަރިވަރަކަށެވެ. 

ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ފައިނު ސްކޫލްގައި ގްރޭޑް 6 ގައި ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަމުންދާހަސްނާއަކީ މިފަހަރުގެ ގައުމީ މުބާރާތުން ރ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ވަނައެއް ލިބުނު ހަމައެކަނި ދަރިވަރެވެ. ހަސްނާވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގައި ވެސް ކިޔަވާފައެވެ.

މިއަހަރު ބޭއްވި ޤައުމީ މުބާރާތަށް ފައިނުގެ ހަތަރު ދަރިވަރުން ހޮވުނެވެ. އެއީ، ޠުޤާ ބިންތު އިބްރާހީމް ފައިޞަލް، ޢަބްދުﷲ ޔޫޝައު ބިން އަޙްމަދު، ހަސްނާ ބިންތު އިސްމާޢީލް ސިޔާމް އަދި އާމިނަތު ނޫރާ އިބްރާހީމެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
25%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
25%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ