މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓަރ މިމަހު 26 ގައި

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިމަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެ ރަށު ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތާވަލަށް ބަލާއިރު 8 ޓީމެއް މި މުބާރާތުގައި ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

މުބާރާތުގެ ޓީމްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 

އެގޮތުން، މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗް މި އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ފައިނަލް މެޗް ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރީޕް 3 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. 

އިނގުރައިދޫއަކީ ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ފުޓްސަލްގައި އެންމެ އުހުގައި ފިޔަޖަހަމުންދާ ކުޅުންތެރިން ތިބި އެއްރަށެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޅުންތެރިން ފެނިގެންދާނެކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ