މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ކިނޮޅަސް ކަުއންސިލް

​ނެޝަނަލް ވޮލީބޯލް ރެފްރީ ޓްރޭނިން ކޯސް ކިނޮޅަހުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް

ނެޝަނަލް ވޮލީބޯލް ރެފްރީ ޓްރޭނިންގ ކޯސް ރ. ކިނޮޅަހުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް އާއި ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އަދި ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކޯހުގައި ޖުމުލަ 19 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

އޭގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުގެ ރަސްމާދޫ، އިނގުރައިދޫ، މީދޫ އަދި ކިނޮޅަހުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މަހިބަދޫ އަދި ކުނބުރުދޫގެ ބައިވެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ. 

މި ކޯސް ކުރިއަށް ދާނީ، 25 އޭޕްރީލް 2023 އިން 01 މެއި 2023 ގެ ނިޔަލަށެވެ. ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެމުން ދަނީ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ތަޖުރިބާކާރު ޓްރޭނަރުންތަކެކެވެ. 

ކިނޮޅަހުގައި މިފަދަ ކޯހެއް ކުރިއަށްދާއިރު ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އެ ރަށަކީ ގައުމީ ލެވެލްގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މޮޅު ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ތިބި ރަށެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ